Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

δηλωση συμμετοχησ στην Αιμοδοσια της 17 & 18 φεβρουαριου 2024

Διοργανώνουμε τὴν 55η Αἱμοδοσία μας.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας επιλέγοντας την ημερομηνία (17 ή 18) και την ώρα που επιθυμείτε να προσέλθετε.
Η επιλογή της ώρας δεν θα είναι διαθέσιμη αν έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη ώρα

Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικὰ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 6940028003

Ἡ Αἱμοδοσία θα γίνει στὴν αἴθουσα κάτω ἁπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου

Γιά νά συμμετάσχετε θα πρέπει:

  • Νά ἔχετε μαζί σας τόν ΑΜΚΑ καί τήν ἀστυνομική σας ταυτότητα.
  • Ἀπαραίτητο ἐπίσης εἶναι νὰ ἔχετε τὴν προστατευτική σας μάσκα.