Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Η φετεινή μας επίσκεψη στο Κογκό

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι πραγματικά δύσκολες…

kolwezi13metafores kolwezi13metafores1 kolwezi13-taSpitiaPouMenun
kolwezi13-taSpitiaPouMenun1 kolwezi13-taSpitiaPouMenun2 kolwezi13-taSpitiaPouMenun3