Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Βοηθεῖστε κι ἐσεῖς

Ποιοί εἴμαστε:

Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμφιθέας-Παλαιοῦ Φαλήρου
Λ. Ἀμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Βασίλειος Γιαννάκας


Σύντομο Ἱστορικό.

 • 1989: Μετέβη στὀ Κολουέζι τοῦ Κογκὸ ὁ π. Μελέτιος Γρηγοριάτης σὲ ἀντικατάσταση τοῦ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη ὁ ὁποίος εἶχε χάσει τὴ ζωή του σὲ ἀτύχημα. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε ἱεραποστολικὰ γιὰ 18 συναπτὰ ἔτη.
 • 2006: Ἱδρύθηκε τὴν 1η Νοεμβρίου ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπή Κατάγκας διὰ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου καὶ ὁ π. Μελέτιος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς νεοϊδρυθείσας Ἐπισκοπῆς καἰ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαρ. Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β΄ τὴν 25η Νοεμβρίου.
 • 2016: Ἡ Ἐπισκοπὴ αναγορεύθηκε σε Μητρόπολη στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται ἡ μεγάλη Ἐπαρχία katanga τοῦ Congo.

Έδρα: Λουμπομπάσι τοῦ Κογκό
B.P Box.108 Kolwezi CONGO
Τηλ. & Φαξ:  +243-814826813/ 814040100
email. ierapkol_athos@yahoo.gr


Ἡ Ἐνορία μας βοηθάει τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Katanga τοῦ Congo.

 • 2012: Ξεκινήσαμε τὶς ἐπισκέψεις μας κάθε Καλοκαίρι στὴν περιοχὴ μὲ τὴν συμμετοχή μας στὸ Ἱερατικὸ Σεμινάριο ποὺ πραγματοποιεῖ ἡ Μητρόπολη Katanga κάθε Ἰούλιο.
 • 2013: Θεμελιώσαμε τὸν Ἱερό Ναὸ Ἁγίας Κυριακῆς στὸ Luilu –  Kolwezi.
 • 2016: Ὁ Ναὸς Ἐγκαινιάστηκε καὶ ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ ὡς Ἐνοριακός.
 • 2018: Ἡ Ἐνορία μας ξεκίνησε τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας στὴν πόλη Kakanda.
 • 2022: Ἡ Ἐνορία μας ξεκίνησε τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λαζάρου στὴν πόλη Kipamba..

Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό:

 • Τὴν συμπαράστασή σας,
 • τὶς προσευχές σας,
 • τὴν ὅποια οἰκονομική
 • ἢ ἄλλη προσφορά σας
 • στο λογαριασμό GR8901710440006044142427264 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  Με την διευκρίνηση “Για την Ιεραποστολή”

Συγκεντρώνουμε:

 • Βιβλία γαλλικά
 • Ἰατροφαρμακευτικὸ ὑλικό

Οἱ Ναοὶ μποροῦν νὰ συμβάλουν μέ:

 • Νάμα γιὰ τὴν Θ. Κοινωνία
 • Λάδι και θυμίαμα
 • Εἴδη σχετικὰ μὲ τὴν Λατρεία

Ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ τοὺς δωρητὲς καὶ
ἡ Ἁγία Κυριακὴ νὰ τοὺς προστατεύει καὶ νὰ τοὺς χαρίζει κάθε καλό!