Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Εκδήλωση με θέμα:

Η Αγία Κυριακή στην Αφρική

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

6:30 μμ


Μίλησε ο ιεραπόστολος μοναχός π. Κύριλλος Γρηγοριάτης

Συμμετείχε η ραδιοφωνική παραγωγός κα. Σοφία Χατζή