Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

πλάκα με σταυρό εντός λάκκου κατά τη Θεμελίωση Ι.Ν. Αγίου Κυρίλλου στην Kakanda, 22/7/2019

Θεμελίωση και ολοκλήρωση Ι.Ν. Αγίου Κυρίλλου στην Kakanda, 2019