Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

ορθόδοξος ιερέας και λαικός σκάβουν κατά τη Θεμελίωση του Ι.Ν. Αγ. Κυριακής στο Luilu Kolwezi στις 21/07/2013

Θεμελίωση και Εγκαίνια του Ι.Ν. Αγ. Κυριακής στο Luilu Kolwezi