Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

ιθαγενείς ορθόδοξοι εντός του ιερού ναού Αγίου Λαζάρου Kipamba

Στιγμιότυπα από την ανοικοδόμηση του ιερού ναού Αγίου Λαζάρου, Kipamba, 2022