Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Ι. Μ. Αγίων Αποστόλων

Το περιβόλι της μονής των Αγίων Αποστόλων

 

Ο Ναός – Καθολικό των Αγίων Αποστόλων στο ομόνυμο μοναστήρι