Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Ο Ναός και το Σχολείο στη Λουαλάμπα

loualamba1 

Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα

loualamba2 

Το Σχολείο “Φως Χριστού” της Ιεραποστολής

loualamba3 

Το πηγάδι του χωριού…

loualamba4 

Τα γραφεία του Σχολείου

loualamba5 

Η νέα πτέρυγα του Σχολείου

…έτσι θα γίνουν και τα “δικά μας”!