Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Ἀποστολή ὑλικῶν στὴν Ἱεραποστολή

Τὴν Τετάρτη 29 Μαΐου στείλαμε στὸ Κοντέϊνερ ποὺ ἐτοιμάζεται γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὸ Λουμπουμπάσι τοῦ Κονγκό, ὅσα συγκεντρώναμε τὸ τελευταῖο διάστημα: Πολλὲς εἰκόνες, ἕνα σκαλιστὸ κουβούκλιο Ἐπιταφίου, εἴδη λατρείας (στολὴ ἁγίας τράπεζας, καντήλια κλπ), πάνω ἀπὸ 15 κιλὰ θυμίαμα, 100 κιλά λάδι γιὰ τὰ καντήλια, καὶ σχεδόν 1000 φιάλες μὲ νάμα γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία. Στὴ συγκέντρωση αὐτῶν βοήθησαν καὶ οἱ ἄλλες ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. Συχνὰ πράγματα ποὺ ἐμεῖς δὲν τὰ χρειαζόμαστε καὶ «μᾶς πιάνουν τὸν τόπο», γιὰ κάποιους ἄλλους εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα!

apostoli1 apostoli2 apostoli3 apostoli4
apostoli5 apostoli6 apostoli7 apostoli9
apostoli8 apostoli10 apostoli11 apostoli12