Ἡ Ἁγία Κυριακὴ στὴν Ἀφρική

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου βοηθᾶ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ στὴν Katanga τοῦ Congo

Δήλωση συμμετοχής στην Αιμοδοσία της 29ης Ιουνίου 2024

Διοργανώνουμε τὴν 56η Αἱμοδοσία μας.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας επιλέγοντας την ημερομηνία (29/06/2024) και την ώρα που επιθυμείτε να προσέλθετε.
Η επιλογή της ώρας δεν θα είναι διαθέσιμη αν έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη ώρα

Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικὰ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 6940028003

Ἡ Αἱμοδοσία θα γίνει στὴν αἴθουσα κάτω ἁπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου

Γιά νά συμμετάσχετε θα πρέπει:

  • Νά ἔχετε μαζί σας τόν ΑΜΚΑ καί τήν ἀστυνομική σας ταυτότητα.
  • Ἀπαραίτητο ἐπίσης εἶναι νὰ ἔχετε τὴν προστατευτική σας μάσκα.